380 utrykninger til falsk alarm

Salten brann har rykket ut 419 ganger så langt i år. 349 av disse turene er falske alarmer i Bodø, 21 ganger på Fauske og 10 ganger i Saltdal. AN skriver at dette er en økning på 155 utrykninger siden i fjor. For hver unødvendige utrykning skal det skrives ut et gebyr på 3500 kroner. Og i tillegg taper brannvesenet verdifull tid de kan bruke på trening og undervisning skriver an.