Skal forske på Familiemøtet

Fauske Kommune har midler til å forske på seg selv. Kommunen har søkt helsedirektoratet om støtte til forskning på Familiemøtet. Dette er et lavterskeltilbud for barn og -ungdomsfamilier.

I disse møtene får familier møte de instanser de har behov for å snakke med og mulighet til å legge frem sine bekymringer og problemstillinger.

Fauske kommune og Nordlandsforskning møttes denne uken til oppstartmøte. Den ferdige rapporten på denne forskningen skal ligge ferdig i mars neste år.