Nesten ingen lokale leverandører til bygging av storskolen på Fauske

I Kommunestyre på Fauske sist torsdag ble det stilt spørsmål angående avtalen med Entreprenøren HENT som skal bygge den nye storskolen på Fauske.

Spørsmålet gikk på at så godt som ingen lokale bedrifter er vurdert som underentreprenører til bygginga av skolen.

I stedet har HENT inngått avtaler med bedrifter utenfor Fauske som underentreprenører uten kommunens godkjenning.

Kommunen har bedt HENT om en redegjørelse for hvorfor dette er gjort uten deres godkjenning.

Prosjektleder i HENT for dette prosjektet Evald Solbakken, sier at kommunen ikke kan gå inn å overstyre en slik faglig vurdering.