Sendeskjema

Kl 0700 – 0900   God Morn Salten

Kl 0900 – 1200   God Formiddag Salten

Kl 1200 – 1400  Den gode Musikken

 

Kl 0700 – 0900   God Morn Salten

Kl 0900 – 1200   God Formiddag Salten

Kl 1200 – 1400  Den gode Musikken

 

Kl 0700 – 0900   God Morn Salten

Kl 0900 – 1200   God Formiddag Salten

Kl 1200 – 1400  Den gode Musikken

Kl 1930 – 2030   Trekspill toner

Kl 2030 – 2040   God Kveld Salten

Kl 2040 – 2100   Olga Bingo

Kl 2100 – 2200   Radio Bingo

Kl 2200 – 2245   Jackpot Bingo

 

Kl 0700 – 0900   God Morn Salten

Kl 0900 – 1200   Den gode Musikken med dagens Konkurransen

Kl 1200 – 1400  Den gode Musikken

 

Kl 0700 – 0900   God Morn Salten

Kl 0900 – 1200   God Formiddag Salten

Kl 1200 – 1300   Lunchpraten med Bedreviterne

Kl 1300 – 1400  Den gode Musikken

 

 

Utenom oppgitte tider sendes P4 Norge.